DOMOV O MNE REFERENCIE CERTIFIKÁTY ČO ROBÍM AKO TO ROBÍM KONTAKT

O MNE

Som vedomá, vnímavá, prirodzená, intuitívna, celistvá, ľudská bytosť. Čiastočne áno, no zároveň som viac...
Súhlasím s citátom Carla G. Junga, že osobnosť človeka sa vyvíja v priebehu života z ťažko poznateľných zárodočných vloh a až naše činy ukážu, kto vlastne sme. Sme ako slnko, ktoré živí život na Zemi a plodí všeličo krásne, zvláštne i zlé. Najprv nevieme, aké činy alebo zločiny, aký osud, aké dobro a aké zlo v sebe máme. Až jeseň nám ukáže, čo splodila jar a až večer bude jasné, čo ráno začalo konať. Moja jeseň sa začala a ja kráčam vpred po ceste osobnej transformácie, so súcitom k sebe a ostatným, s túžbou zdokonaľovať bytie, meniť bolesť v odolnosť, múdrosť a oslobodenie.

* Vidíme len to, na čo sa zameriavame. Zvyšok sveta (teda jeho väčšina) je skrytý. Ak sa zameriame na niečo iné – napríklad na „lepší život“ – naša myseľ nám začne poskytovať nové informácie odvodené z dovtedy ukrytého sveta, ktoré nám v tomto úsilí pomôžu. Potom môžeme tieto informácie využiť, môžeme sa posúvať, konať, pozorovať a zlepšovať sa.

— Jordan B. Peterson

REFERENCIE

"Počúvať druhých, trpezlivo, s láskou a ochotou pomáhať je poslanie. Mária tento dar má, je vyrovnaná, pokojná. Stretnutie s ňou je inšpirujúce, plné odhalení a nájdení toho na čo zabúdame."

- Andrea Reichová

"Veľmi vzácne sa ocitnete v prítomnosti človeka, ktorý je tak vnútorne stíšený a zároveň odhodlaný sprevádzať Vás. Majka je dušou kouč; pripravená koučovanie naozaj, skutočne naozaj robiť; a robiť dobre-pre dobro druhých."

- Zdena Šlesarová, www.osobnyrozvoj.com

"Priznávam, že vyznať sa v neprehľadnej spleti vzťahov, nálad, postojov a citov, sústavne narážajúcich na ego budované dnešnou dobou a spoločnosťou, je naozaj neľahké. Som veľmi rada, že som na svojej "ceste" stretla človeka ochotného počúvať, zdieľať a hľadať správny smer. Oceňujem empatiu, srdiečko a nadhľad a tiež príjemný a obohacujúci pocit, ktorý mávam po každom našom stretnutí."

- Valéria Pavlakovičová

"Majka je slniečko, ktoré sa narodilo pre koučing. Má skúsenosti, poskytne vám vzácny priestor, kde budete v bezpečí a porozumený. Dodá vám optimizmus, nádej, nájdete spolu riešenia na problémy, výzvy, ktorým čelíte. Vždy sa teším na koučing s Majkou, aj keď mám náročnú tému na prediskutovanie, či už osobnú alebo pracovnú. Po stretnutí opadne zo mňa vnútorné napätie, cítim sa ľahšia a mám vždy riešenie, s ktorým sa viem posunúť. Cítim, že na stretnutí, priestor patrí mne a som za to veľmi vďačná."

- Katarína Medvecová Plichtová

"Mária Kaliňáková mi zmenila život. Jej srdečný a láskavý prístup mi v najturbulentnejšom období života slúžil ako istota, v ktorej som mohol byť sám sebou a objaviť aj tie najvzdialenejšie zákutia svojej mysle. Vďaka nej som pochopil svoje fungovanie, čo mi prospieva, čo nie, zoptimalizoval som svoje prezentačné zručnosti, založil som vlastné dizajnové štúdio, naučil som sa povedať "NIE" ľuďom, ktorí nestoja za môj čas. Začal som oveľa viac pestovať svoje voľnočasové aktivity, ktoré ma robia šťastným. Jednoducho samé pozitíva. Vždy bolo o čom, vždy mali koučovacie stretnutia hlavu aj pätu, vždy som mohol byť absolútne úprimný a prijatý. Nezameniteľný pocit, odporúčam."

- Patrik Ondrejech

"Mária sa stala mojou koučkou v období, keď som prežívala náročné obdobie a moja práca viac nebola výzvou ale bremenom. Vďaka jej vnímavému prístupu, úplnej koncentrácii a pozornosti na moju osobnosť a príbeh, sme sa cez témy a situácie z reálneho života dostávali do hlbšieho prežívania, podvedomia a objavovania súvislostí. Mala som priestor vyjadriť sa, zamyslieť sa, pýtať sa a odpovedať. Mária počúvala otvorene, citlivo a dôsledne. Vytvárala priestor bezpečia, úprimnosti a objavovania. Dokázala som sa viac spoznať a hľadať podstatu svojich strachov a túžob. Z našich stretnutí som odchádzala s energiou a pocitom, že som v seba objavila niečo nové alebo našla zabudnuté."

- Mária Mydliarová

"Milý úsmev, úprimný pohľad a priateľské, otvorené správanie vás na Márii zaujmú ako prvé. V uvoľnenej atmosfére sa začína rozvíjať rozhovor plynule prechádzajúci do náročnejších tém ktoré vás zaujímajú. Citlivo, láskavo a trpezlivo vás (koučka) Majka sprevádza procesom sebapoznávania, otvára vám širší pohľad na kritické udalosti vášho života, múdro vás vedie k sebaporozumeniu, k znovuobjaveniu vášho pravého Ja, aby ste v spojení s ním precítili oveľa väčší rozmer vášho bytia a uvedomili si vašu krásu, dokonalosť a neobmedzený potenciál. V tomto rozpoložení srdca a mysle nachádzate nové, vlastné riešenia situácií doposiaľ zdanlivo neriešiteľných. Opadne z vás bremeno beznádeje či bezmocnosti a napĺňa vás úžasný pocit radosti a ľahkosti. Do akej miery to všetko umožníte záleží len na vašej slobodnej vôli a odvahe, Mária je pripravená Vás viesť."

- Jarmila Hycláková

"Ráda bych doporučila Máriu Kaliňákovou. S Márií jsem minulý rok absolvovala výcvik pro práci s talenty metodikou SF od společnosti Gallup. Poznala jsem tehdy její styl „práce s lidmi“ jako kolegyně na výcviku. Nyní jsem potřebovala vyjasnit novou pracovní cestu a podpořit v procesu změn a vybrala jsem si v rámci týdne koučování od ICF jako koučku právě Máriu. Mária mi pomohla si uvědomit, že cesta, na kterou jsem se vydala je pro mě a mou duši ta správná, dokázala mě navést k pochopení a aktivizaci mých vnitřních sil k zásadnímu rozhodnutí vytrvat a nevzdat se i k odložení nereálných očekávání a energii ustát tlaky mého okolí. Výsledkem byla jasná, klidná mysl, pevné rozhodnutí a úleva. Když jsem přemýšlela, co je na Márii opravdu jedinečného, řekla bych, že je to nádherná kombinace mentální bystrosti a strategického myšlení, což ji umožňuje pokládat ty nejrelevantnější otázky, které otevřou a jdou k podstatě a dále obrovského zájmu a zvídavosti po informacích o člověku, po jeho příběhu, po tom, co se skrývá uvnitř za „hnací sílu“. Velice ji doporučuji i na řešení komplikovaných a na první pohled těžce zamotaných záležitostí, její cit a bystrá mysl si vždy najde cestu k člověku a nastartuje v něm léčivý proces „cesty z krize“."

- Markéta Odvárková

"Mária byl muj oblíbený kouč v rámci talentového výcviku. Po chvíli jsem s ní však přestala řešit své talenty, ale řešila jsem i to, co mne trápilo více a bylo hlouběji.Protože jsem vnímala, že se mohu vypovídat, že mi dává dostatek prostoru, nenechává mne současně uhnout od své otázky, když vnímá, že tím směrem mám neco nedořešeného. Měla trefné otázky do černého, o kterých jsem občas přemýšlela ještě další den ( což je pro mne ta nejlepší otázka, protže ta mne podnítí ke změně).Hlavně byla úžasné ve své víře, že to co si práve díky ní skládám, že udělám a opravdu uskutečním. Její hluboká víra ve mne a podpora, kterou jsem vysloveně citila v hlase v telefonu mne bezvýhradně aktivtizovala. I když moc dobře vím, že kouč je odpovědný jen za proces, nikoliv za klientův čín, já se citím být odpovedna sama sobě a ve chvílích, kdy váhám a Mária tam vůbec není, se přesto vracím k našemu koučování a její víře v mé plány a umím napojit na její zaverečná slova o tom, jak vidí, jak dělám, co jsem si predsevzala a aktivizuji si takto okamžitě znovu své zdroje, dobíjím se myšlnkou na naše rozhovory a jdu dál konat i když se mi moc nechce. Vím, že nic udělat nemusím, ale to že bych své plány nezvládla, když zdroje opravdu na to mám, bych vnímala i jako neúctu vůči Márii, nejen jako svou lenost."

- Ing. Lenka Mrázová, FCCA

CERTIFIKÁTY

Certifikát Certifikát
Certifikát
Certifikát

ČO ROBÍM

Pracujem ako kouč, konzultant talentov a kariérny poradca v oblasti osobného rozvoja pre jednotlivcov. Vo svoje práci sa zameriavam na tri kroky k lepšiemu životu a tými sú:

SEBADISCIPLÍNA
SEBADÔVERA
SEBAÚCTA

 • dĺžka procesu je individuálna
 • navrhovaná periodicita stretnutí je jedenkrát mesačne
 • dĺžka stretnutia je cca 90 minút
 • cena rozhovoru je 90 EUR
 • prvé stretnutie “energy session” je v cene 20 EUR
 • cena online stretnutia je 60 EUR

Ponúkam vám koučovací rozhovor, ktorý je užitočný pre človeka usilujúceho o zmeny k lepšiemu a ktorý chce kráčať vpred k želanej budúcnosti. Konzultácia vašich talentov – darov je spojená s informáciami o vašich energetických zdrojoch a o príležitostiach ako vedome využívať potenciál pri budovaní svojej osobnosti takou, akou chceme byť. Z mojich skúseností na ceste osobného rozvoja pomáha hlavne sebadisciplína v myslení a konaní, ďalej sebadôvera vo svoje schopnosti meniť seba alebo veci okolo seba a sebaúcta čiže pozitívny postoj sám k sebe.

Kouč musí klientovi dopriať dôstojnosť niesť zodpovednosť za svoj život a robiť vlastné rozhodnutia na základe vlastných hodnôt, schopností, preferencií, vedomostí a skúseností.

— Z. Karpinská, D. Kmecová

AKO TO ROBÍM


Využijeme:

 • povzbudenie
 • otvorené otázky
 • nadhľad
 • neuro-lingvistické programovanie
 • podporujúce presvedčenia
 • hodnoty
 • nevyužívaný potenciál
 • silu návykov

Rozprávam sa s vami ako s rovnocenným partnerom. Náš rozhovor je pozitívne zameraný na to, čo chcete vo svojom živote. Kladiem otázky, ktoré skúmajú čo sa deje teraz vo vašom živote, kde ste, čo zvyčajne robíte, na čo zvyknete myslieť, ako sa cítite, po čom túžite... Ak si doprajete čas a venujete pozornosť sám sebe, svojim myšlienkám, činom, hodnotám, presvedčeniam, túžbam, niečo dôležité sa o sebe dozviete. Ak prijímate a skúmate svoje emócie získate informácie, ktoré podporia vašu kreativitu a uvoľnia energiu na cestu k lepšiemu životu. Pomôže vám posilnená sebadisciplína, zdravá sebadôvera a vedome budovaná sebaúcta. A ako píše James Clear, ak sa dokážete zlepšiť o jedno percento každý deň počas jedného roka, na konci budete tridsaťsedem ráz lepší.


Naše správanie je zložené z 80 % z reakcií a 20 % z aktívneho konania daného našou voľbou.

— J. Whitmore

KONTAKT